ปิ่นโตภรณี

ร้านภรณี มีการทำปิ่นโตส่งชาวสุขุมวิท ด้วยอาหารไทยต้นตำหรับตั้งแต่รุ่นคุณยาย จัดทำเป็นปิ่นโตในแต่ละเดือน

  • ปิ่นโต จัดเป็นอาหาร 3 อย่างในแต่ละวัน สำหรับ 2 ท่าน ค่าบริการชุดปิ่นโต เถาละ 12,000 บาทต่อเดือน (ทางร้านงดส่งทุกวันจันทร์เนื่องจากเป็นวันหยุด)
    *หากท่านประสงค์จะรับประทานเพิ่มมากกว่า 2 ท่าน ทางร้านจะคิดราคาเฉลี่ยเพิ่มตามความเหมาะสม

  • บริการส่งถึงบ้าน ตั้งแต่ สุขุมวิท 1 ถึง สุขุมวิท 61
    *ทางร้านขอเพิ่มค่าจัดส่งในกรณีออกนอกเส้นทางหรือเกินจากระยะทางตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ชำระเงินค่าอาหารปิ่นโตล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนบริการจัดส่ง

  • ทางลูกค้านำปิ่นโตมา 2 เถา เพื่อใช้เป็นภาชนะสลับกันทุกวัน

  • ทางร้านจะส่งเมนูปิ่นโตประจำเดือนให้ท่านทราบล่วงหน้า